20140128_120648

Annenhver tirsdag kan du delta på formiddagstreff.

De som kommer hit er hjemmeværende på dagtid samt pensjonister. Andakt og sang er faste poster i programmet og eksternt besøk er ikke uvanlig i den sammenheng. Kaffe er alltid populært og variert mat får du også servert. Dette er et utadrettet prosjekt som samler mange mennesker. Treffet starter kl. 11.00 og datoene finner du under «møter og samlinger».