Søndagen samles hele familien til gudstjeneste – unge, eldre og alt i mellom. Det vektlegges bønn, lovsang og tale. Det er mat etter møtet for å ivareta det sosiale aspekt mellom mennesker. Søndagsgudstjenestene starter kl. 11:00. Se kalender for mer informasjon.