Menighetens økonomi er i hovedsak basert på frivillige gaver. Dette kan utenom våre gudstjenester gis på følgende måte:

Vipps: Misjonshuset Moss (#11318)
Giro: 1080 17 73880

Vi gjør oppmerksom på at alle gaver som blir gitt over giro kan du få skattefradrag for. Dette gjelder gaver over 500kr og inntil 25.000kr for hvert år. (Gir du gaver for til sammen 25.000kr i et år, sparer du 6.250kr i skatt)

Ønsker du å være med i fast givertjeneste og registrere deg i skattefradragsordningen, kan du klikke her.

Generell informasjon:
Misjonshuset Moss, DFEF
Vålerveien 75, 1597 Moss

Kontonummer drift: 1080.17.73880

Kontonummer hus: 1080.18.06665
Organisasjonsnummer: 982247764