Ledelse

Menighetens ledelse består av innvalgte eldste og utgjør sammen eldsterådet. En eldste velges av menighetsmøtet som er menighetens høyeste beslutningsorgan. Dersom menighetsmøtet ansetter en forstander/pastor skal forstanderen/pastoren være med i eldsterådet.

Helge Granli
email: helge@misjonshuset.moss.no
mob: 911 81 652

Ruben Vea
email: ruben@misjonshuset.moss.no