Hver torsdag kl. 19.30 er det Bibel, bønn og lovsang på Misjonshuset. Alle og i alle aldre er velkommen til samlingen.

Vi begynner kvelden med en helt enkel servering. Deretter deler vi Guds ord med hverandre og takker Jesus for hva han har gjort for oss. Vi ber for byen vår, landet vårt og andre bønneemner, og lytter til herlig lovsang.

Vi oppmuntrer deg til å komme og ta del i fellesskapet. «Derfor oppmuntrer jeg først av alt til at det blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser for alle mennesker». Tit. 2,1