For arrangement og samlinger på Misjonshuset Moss gjelder følgende

Sentrale og lokale myndigheters til enhver tid gjeldende bestemmelser og Folkehelseinstituttets tiltak for å hindre smittespredning skal følges. Utover dette har ikke Misjonshuset egne regler for arrangementer og samlinger.

For mer informasjon se hjemmesidene:
regjeringen.no
fhi.no
moss.kommune.no

For øvrige spørsmål kontakt Ruben Vea på telefon 90888590
eller Tormod Simonsen på 91368904