Ønsker du å bli en kristen?
1. Velg å tro at det finnes en Gud og et evig liv.
2. Erkjenn at du ikke er perfekt og er en synder som trenger hjelp gjennom Jesus.
Alle har syndet og mangler Guds herlighet Rom 3:23
Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Rom 6:23
3. Bekjenn din synd (at du ikke har stolt og trodd på Jesus)
Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.
1. Joh 1:9
4. Bekjenn og takk Gud for at du nå er hans barn.
For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.
Rom 10:9-10
5. Be frelsesbønn:
Gud, du elsket verden så mye at du gav din egen sønn for å dø for mine synder på et kors, så at alle dem som tror på Han – Jesus Kristus - ikke vil gå fortapt men ha et evig liv. Ditt Ord, Bibelen sier at vi er frelst av nåde gjennom tro som en gave i fra deg. Det er ingen ting jeg kan gjøre for å fortjene denne frelsen.
Gud, jeg tror og bekjenner med min munn akkurat nå at Jesus Kristus er din sønn, han som kom for å frelse verden. Jeg tror at Jesus bar min synd på korset ved at han døde og betalte prisen for min synd. Jeg tror også i mitt hjerte at du reiste ham opp fra de døde.
Jeg ber nå om tilgivelse for mine synder, og jeg bekjenner at Jesus er min Herre! I følge ditt Ord, Bibelen, er jeg nå frelst, blitt en kristen, og jeg vil tilbringe evigheten sammen med deg! Takk Gud, min far! Jeg er så takknemlig! I Jesu navn, amen.
Du har nå bedt din første bønn og er nå en kristen!
Ønsker du kontakt med oss? Kontakt oss på e-post: helge.g@bentzenas.no  

Misjonshuset Moss er en menighet i byen som satser mye på unge familier, barn og ungdom. Det meste av arbeidet foregår i et flott nytt bygg på Krapfoss. Vi har veldig mange dyktige frivillige medarbeidere som ønsker å gjøre sitt beste for andre. 

Vi ønsker å forkynne budskapet om Jesus slik det står i bibelen. En Jesus som trøster, hjelper, helbreder syke og er der ikke bare for mennesker som ser fine ut, men for alle mennesker, alle generasjoner og nasjoner.

Menigheten opplever at mennesker som flytter til byen finner seg til rette her og at de som har tatt imot Jesus får oppleve hans godhet. Det kommer ofte nye mennesker innom våre samlinger. Vi ønsker å bygge relasjoner til mennesker i alle aldre og har ofte matservering etter søndagsmøtene. 
    ANNONSER            (bla nedover)

1. Påskedag søndag 05.04. kl.11.00
Møte: Alf Simonsen taler


2. påskedag 06.04. kl. 17
Trond Eriksen taler


Lørdag 10.04. 10.00
GRATIS DEKKSKIFT
Les mer

Søndag 11. april kl. 17
Shervin Ebrahimian taler
Les mer

Torsdag 16.04. kl. 19 ØSTFOLDKONFERANSE


Søndag 19. april kl 17.00
Møte


Den Frie Evangeliske Forsamling – Misjonshuset Moss, Vålerveien 75, 1597 Moss

Nettløsning er levert av ViaNett AS