Søndag 26. juni kl 19.00

Møte for hele familien – Ruben Vea taler

God sommer!

Våre faste aktiviteter i uken har tatt sommerfri – vi er tilbake i august.

3.juli, 10.juli og 17.juli

Ikke møte på Misjonshuset vi deltar på møter i Betania Rygge